ข่าวตลาดทุน

Title : ผู้ถือหุ้น STARK อนุมัติทุ่มงบ 20,000 ลบ.ซื้อหุ้น 100%

2022-09-26 By. Admin [View 276]

ผู้ถือหุ้น STARK อนุมัติทุ่มงบ 20,000 ลบ.ซื้อหุ้น 100% LEONI Kabel GmbH - LEONIsche Holding Inc ผู้ผลิตสายไฟฟ้ารถยนต์และ EV charging solution อันดับ 1 ของโลกสัญชาติเยอรมัน

ผู้ถือหุ้น บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK อนมุัติให้เข้าซื้อหุ้น LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc ผู้ผลิตสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ และ EV charging solutions อันดับ 1 ของโลกสัญชาติเยอรมัน ในสัดส่วน 100% มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 560 ล้านยูโร หรือประมาณ 20,572.89 ล้านบาท เป็นการขยายธุรกิจจากสายไฟฟ้า Power Cable สู่ Automotive และ EV ที่เป็น New S-Curve มีการเติบโตสูงทั่วโลก ฟากบิ๊กบอส "ชนินทร์ เย็นสุดใจ" คาดทำธุรกรรมแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2565 เดินหน้ารับรู้รายได้และกำไรส่วนเพิ่มทันที

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ  ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc ในสัดส่วน 100% มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560.00 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ล้านบาท) พร้อมกันนี้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 17,375,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และมีมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยการเข้าลงทุนซื้อกิจการ Business Group Automotive & EV cable (BG AM) ในชื่อบริษัท  LEONI Kabel ซึ่งบริษัทย่อยของ LEONI AG (“LEONI") ที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีและ LEONIsche ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ เป็นบริษัทย่อยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH เป็นบริษัทย่อยของ LEONI เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ BG AM ที่บริษัท STARK เข้าซื้อกิจการ 100% นี้ ดำเนินธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (Automotive cable) และสายไฟสำหรับ EV charging solutions ใหญ่ที่สุดในโลก มียอดขายปี 2021 ประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมัน และ โรงงานผลิต 10 แห่งใน 7 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เยอรมัน โปแลนด์ สโลวาเกีย ฮังการี ตุรกี เม็กซิโก และ จีน โดยมี end-users เป็น OEM ผู้ผลิตรถยนต์สันดาป และรถ EV แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกทั้งค่ายยุโรป อเมริกัน ญี่ปุ่น และจีน จะเป็นการต่อยอดและขยายธุรกิจของ STARK เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ Automotive, EV และ Charging Solutions จากเดิมที่ STARK เป็นผู้นำอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียนในสายไฟฟ้ากลุ่ม Power Cable อยู่แล้ว

ประธานกรรมการ STARK กล่าวอีกว่า ด้วยศักยภาพและเทคโนโลยีของ LEONI ที่เป็นผู้นำด้านสายไฟ Automotive & EV อันดับ 1 ของโลก ประสบการณ์ยาวนานและฐานลูกค้าTier 1 & Tier 2 ที่แข็งแกร่งทั่วโลก และมี Synergy ที่ชัดเจนกับธุรกิจ Power Cable เดิมของ STARK ทั้งในเรื่อง Supply Chain การจัดซื้อวัตถุดิบโดยใช้ Economies of Scale อีกทั้งแผนการขยายธุรกิจ LEONI เข้าภูมิภาคอาเซียนที่ STARK มีฐานการผลิตอยู่แล้ว และความเป็นไปได้ที่จะขยายการผลิต Power Cable ของ STARK ไปในตลาดต่างประเทศที่ LEONI มีฐานการผลิตอยู่แล้ว ตามแนวโน้มของโลกในเรื่อง De-globalization

"เราคาดการณ์ว่าจะลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2565 และจะรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มทันทีส่งผลให้ภาพรวมทั้งในแง่รายได้และกำไรปีนี้ นอกจากนี้ อีกทั้งคณะผู้บริหารของ LEONI เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตสายเคเบิลยานยนต์ยาวนานกว่า 20 ปี สามารถถ่ายทอดความรู้ และ Know-How เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย industrial 4.0 มาใช้กับการผลิตของ STARK และการนำเทคโนโลยีเยอรมัน มาสร้าง value added ให้กับธุรกิจสายไฟ Power Cable อีกด้วย" นายชนินทร์กล่าวในที่สุด

TAGS :

ข่าวที่เกี่ยวข้อง